Bakkalda manavda iş güvenliği dönemi

Türkiye, iş kazaları ve ölümlerde üst sıralarda yer alırken, bunu önleyecek yasa 1 Temmuz’dan itibaren her yerde uygulanacak. 1 kişi bile çalıştıran iş yerlerine uzman ve hekim şartı geliyor. Uymayana ise ağır cezalar var

İstanbul'da yapılan Uluslararası İşçi Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İşçilerin sosyal hakları kısıtlanarak, iş kazalarından koruyacak önlemleri almayarak elde edilen kazanç haramdır" şeklindeki sözleri iş güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Türkiye iş kazaları konusunda 1 Ocak 2014'te yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile önemli mesafeler aldı. Ancak kanunun önemli bir bölümünün uygulaması 1 Temmuz 2016'da başlayacak. 50'nin altında çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki yerlerde hekim ve uzman istihdamı 1 Ocak 2014'te başladı. Az tehlikeli sınıftaki işyerleri ve kamu kurumlarında ise uygulama 1 Temmuz 2016'da başlayacak. Yani; bakkal, manav, berber ve apartmanlarda zorunluluklar başlayacak. Tabii tüm kamu kurumları da buna uyacak.


KÜÇÜK ESNAFA DESTEK VAR

Esnaf ve küçük işletmelere uzman ve doktor temininde devlet destek sunacak. Giderler SGK tarafından karşılanacak. İşyerinde sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen yerlere verilen destek faiziyle geri alınacak ve 3 yıl teşvik verilmeyecek. 10 kişiden az çalışan varsa, işveren ya da bir personel isterse eğitim alıp sorumluluğu üstlenecek. Ya da bununla ilgili yetkilendirilen kurumlarla işbirliği yapacak.

CEZALAR ÇOK AĞIR

1 Temmuz'dan sonra sorumlulukları üstlenmeyenleri ağır cezalar bekliyor.
 İşyeri az tehlikeli sınıftaysa iş güvenliği uzmanı ve doktor çalıştırmama cezası 6.511TL- 9.766 TL arasında.
 İşyeri tehlikeli sınıfta ise ceza 6.511 TL'den 13.022 TL'ye kadar çıkıyor.
 Çok tehlikeli sınıftakiler ise 9.766 TL-19.533 TL arasında.

ÇALIŞAN DA SORUMLU


İş güvenliği konusunda çalışanların da sorumlulukları bulunuyor. Yasadaki bazı yükümlülükler şöyle:
 İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak
 Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.
 Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak.

BU BELGELERİ BULUNDURUN

 Çalışanlarınızın sağlık muayene raporları
 Çalışanlarınızın iş sağlığı güvenliği eğitim belgeleri
 Risk değerlendirme raporu
 Acil durum planı
 Tahliye planı
 Sağlık güvenlik planı
 İSG talimatları
 Personel özlük dosyaları,
 Makinelerin sicil kartları
 Kimyasal maddelerin bilgi formları