İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında (10.madde) işverenler tarafından “patlamadan korunma dokümanı” hazırlanması gerekmektedir.

 

Patlamadan korunma dokümanı hazırlanmasında yapılan işler sırasıyla :

1- Patlayıcı Ortamların Tespiti

2- Tehlikeli Alan Sınıflandırması

3- Toz, Gaz, Buhar, Elektrik Çalışması

4- Elektrik Statik Riski

5- Elektrikli olmayan ekipmanların tespiti

6- Patlamaya dönük Risk analizi ve Risk kontrol yöntemleri

Bu çalışmaları firmanızda gözlem yaptıktan sonra 1. madde den başlayarak hazırlıyoruz.