› İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

› Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak

› Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek

İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile çalışanın uyumunu sağlamak

› İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak

› İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak

› Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği     konusunda   gerekli kontrolleri yapmak

› İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak

› İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak

› Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak

› İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek

› Yıllık çalışma planı hazırlamak