İş Güvenliği Hizmetlerimiz

› İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek

› İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek

› İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak

› Yıllık Çalışma Planı hazırlamak

› Eğitim Planı hazırlamak

› İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

› Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak

› Risk Değerlendirmesi yapmak

› Acil Durum Planı hazırlamak

› Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak

› İç Yönetmelik hazırlamak

› İş izni prosedürü hazırlamak

› Çalışma talimatları hazırlamak

› İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek

› Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak

› Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

› Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

› Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak

› Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

› Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

› Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak

› Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak

› Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

› Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek

› Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek

› İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

› Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

› Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek